Sinh lí học thần kinh cấp cao và giác quan PDF

Tác giả : Mai Văn Hưng
Tóm tắt nội dung:

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có giao trình đáp ứng được các yêu cầu của chương trình môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo môi ban hành.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :9
 • Kích thước :36.97MB
 • Số trang :345
 • Đăng lúc :10 tháng trước
 • Số lượt tải : 244
 • Số lượt xem : 2.273

Thông tin sách:

Sinh lí học thần kinh cấp cao và giác quan là môn học nghiên cứu hoạt động thần kinh cấp cao và chức năng các giác quan của con người đã được đưa vào giảng dạy chính khoá tại các trường đại học có học các chuyên ngành Sinh lí học người, Tâm lí học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục học mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm tương tác... Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có giao trình đáp ứng được các yêu cầu của chương trình môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo môi ban hành. Cũng chính vì vậy, các kiến thức và các quan điểm được để cập tới trong các bài giảng thuộc các trưởng khác nhau không hoàn toàn thống nhất. Giao trình này được viết với mục đích chuẩn hóa các nội dung kiến thức cũng như các quan điểm hiện đại về thần kinh và giác quan nhằm giúp người học có được hệ thống các kiến thức tốt nhất theo yêu cầu của chương trình trốn học.
Nguyên tắc cấu trúc của giáo trình bao gồm các chương và các mục trong từng chương là từ cái chung tới cái cụ thể, tử hiện tượng tới bản chất, từ nguyên nhân tới kết quả. Trọng tâm xuyên suốt tất cả các chương trong cuốn sách là phải nêu được các kiến thức cơ bản về hoạt động thần kinh cấp cao và giác quan của con người. Để thực hiện được điều này, trong mỗi chương của cuốn sách đều có so sánh và phân tích cụ thể. Nhỏ vậy mà bạn đọc có thể hiểu được vấn đề một cách có hệ thống. Điều này được thể hiện qua nội dung và cách trình bày các kiến thức trong từng chương. Cũng nhằm đáp ứng mục đích và yêu cầu trên, các chương và kiến thức trong từng chương được sắp xếp theo một trình tự nhất định.
Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: Các học thuyết về hoạt động thần kinh cấp cao, các nguyên tắc và học thuyết cơ bản về hoạt động thần kinh cấp cao; vai trò của hoạt động thần kinh cấp cao đặc điểm hình thành và phát triển hoạt động thần kinh cấp cao từ lúc sinh ra và các giai đoạn phát triển tiếp theo các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao và ứng dụng của nó trong hoạt động thích ứng của con ngưn đối với môi trường sống; đặc điểm của các loại hoạt động thần kinh cấp cao và một số ủng dùng đặc điểm của các loại hoạt động thần kinh cấp cao; đặc điểm và một số biểu hiện của các loại cảm xúc và một số ứng dụng và cảm xúc, đặc điểm và một số biểu hiện của các loại trí nhờ, một số ứng dụng về quá trình hình thành trị như cơ chế hoạt động của các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, các thụ quan bản thể trong mối quan hệ chức năng giác quan với các hoạt động thần kinh cấp cao.
Giáo trình giúp sinh viên đại học, học viên cao học và các nghiên cứu sinh chuyên ngành có những hiểu biết cơ bản nhất về cơ chế hoạt động của than kinh cấp cao và giác quan. Giáo trình cũng giúp cho các nhà thần kinh học, tăm thần học, giáo dục học có những cơ sở khoa học cần thiết nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu về những lĩnh vực thuộc “phần hơn" của con người.
Trân trọng cảm ơn!

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook