Ai tốt hơn ai PDF

Đi mua bao thuốc lá 20k,
đưa chủ tiệm 50k,
được thối lại 40k, đút túi bỏ về.
A chủ tiệm chạy lại kêu :
- Chú em, chú em để quên không lấy thuốc lá nè .
Trên thế gian vẫn còn nhiều người tốt, mình thật tồi tệ.
Xúc động rút tờ 10k ra đưa lại nói :
- Lúc nãy a trả dư em 10k này!
Chủ quán cảm động nói:
- Thôi chú đưa bao thuốc lá kia đây a đổi cho gói thật....@@ Sao lại có người thật thà như mình, lại xúc động.
- A đưa tờ 50k kia đây em đổi cho tờ tiền thật...
A kia mặt như mếu :
- Thôi chú đưa tờ 10k lúc nãy a đổi cho tờ khác...
Híc! người ta tốt thế mà mình thật tồi tệ...
Ngại quá móc cái điện thoại ra:
- Cái này của a, lúc nãy em lỡ tay, xin trả lại.
A chủ tiệm cảm động rơi nước mắt...Rút ra cái ví :
- Chú em, cái này của chú, a trả!

Bình luận