Đố biết PDF

Hai đứa bé nhìn người cảnh sát và đố nhau:
- Tớ đố cậu cảnh sát đã có súng lục lại có dao găm là để làm gì? - Dễ thế mà cũng hỏi.
- Nói xem!
- Để khỏi bị cướp mất súng lục.

Bình luận