Đem hai người nặng nhất đẩy xuống PDF

Trong một hội vui học tập có thưởng có câu hỏi sau:
"Có 5 người trên một kinh khí cầu đều có trình độ học thức rất cao. Một người là nhà văn, một người là nhà hoá học, một người là nhà vật lý, một người là nhà y học và một người là nhà thiên văn học.
Khí cầu đang bay đột nhiên gặp gió lớn bắt buộc phải đẩy hai người ra khỏi khí cầu, như vậy mới bảo đảm cho an toàn những người còn lại trên khí cầu. Câu hỏi đặt ra là. Phải đẩy hai người nào xuống".
Mọi người suy nghĩ rất lâu, bàn bạc cân đong, đo đếm sự quan trọng của từng người trên khí cầu rồi đưa ra câu trả lời của mình. Phần thưởng thuộc về một sinh viên năm thứ 3, đáp án của anh ta là:
"Đẩy hai người nặng nhất xuống".

Bình luận