Nhà trẻ quí tộc PDF

Tiểu Lợi đến tuổi đi mẫu giáo, đến dự tuyển tại một trường mẫu giáo quí tộc. Lúc phỏng vấn cô giáo đưa ra tờ 10 tệ và hỏi: "Đây là cái gì?".
Tiểu Lợi: "Đây là tờ bạc lẻ mà mẹ em thường cho ăn mày". Cô giáo: "Tốt, em được nhận vào học".

Bình luận