Python for Probability, Statistics, and Machine Learning PDF

Thể loại: Python;AI
Tác giả : José Unpingco
Tóm tắt nội dung:

The entire text, including all the figures and numerical results, is reproducible using the Python codes and their associated Jupyter/IPython notebooks, which are provided as supplementary downloads.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :467
 • Kích thước :7.14MB
 • Số trang :288
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 368
 • Số lượt xem : 2.026

Thông tin sách:

This book covers the key ideas that link probability, statistics, and machine learning illustrated using Python modules in these areas. The entire text, including all the figures and numerical results, is reproducible using the Python codes and their associated Jupyter/IPython notebooks, which are provided as supplementary downloads. The author develops key intuitions in machine learning by working meaningful examples using multiple analytical methods and Python codes, thereby connecting theoretical concepts to concrete implementations. Modern Python modules like Pandas, Sympy, and Scikit-learn are applied to simulate and visualize important machine learning concepts like the bias/variance trade-off, cross-validation, and regularization. Many abstract mathematical ideas, such as convergence in probability theory, are developed and illustrated with numerical examples. This book is suitable for anyone with an undergraduate-level exposure to probability, statistics, or machine learning and with rudimentary knowledge of Python programming.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook