Efficient Learning Machines PDF

Tóm tắt nội dung:

Contents at a Glance About the Authors About the Technical Reviewers Acknowledgments Chapter 1: Machine Learning Chapter 2: Machine Learning and Knowledge Discovery Chapter 3: Support Vector Machines for Classification Chapter 4: Support Vector Regression Chapter 5: Hidden Markov Model Chapter 6: Bioinspired Computing: Swarm Intelligence Chapter 7: Deep Neural Networks Chapter 8: Cortical Algorithms Chapter 9: Deep Learning Chapter 10: Multiobjective Optimization Chapter 11: Machine Learning in Action: Examples Index

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :258
 • Kích thước :7.93MB
 • Số trang :263
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 129
 • Số lượt xem : 919

Thông tin sách:

Contents at a Glance
About the Authors
About the Technical Reviewers
Acknowledgments
Chapter 1: Machine Learning
Chapter 2: Machine Learning and Knowledge Discovery
Chapter 3: Support Vector Machines for Classification
Chapter 4: Support Vector Regression
Chapter 5: Hidden Markov Model
Chapter 6: Bioinspired Computing: Swarm Intelligence
Chapter 7: Deep Neural Networks
Chapter 8: Cortical Algorithms
Chapter 9: Deep Learning
Chapter 10: Multiobjective Optimization
Chapter 11: Machine Learning in Action: Examples
Index

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook