Python 3 : 400 exercises and solutions for beginners PDF

Thể loại: Python;Lập trình
Tác giả : Assad Patel
Tóm tắt nội dung:

The main issue with all book dealing with Python is poorly-leveled.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :386
 • Kích thước :9.55MB
 • Số trang :560
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 675
 • Số lượt xem : 3.039

Thông tin sách:

I was very frustrated with IT Books. The main issue with all book dealing with Python is poorly-leveled. So I've tried to make a book for everyone. You don't nee any background to understand it. Python is for everyone.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook