Khôn chưa tới PDF

-Tại sao hôm qua em không đi học, - Cô giáo hỏi một học sinh.
- Thưa cô,... vì em bị ốm ạ.
- Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em. - Vâng, thưa cô.
Hôm sau, em học sinh nọ đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em".

Bình luận