Advanced Android App Architecture: Real-world app architecture in Kotlin 1.3 PDF

Tóm tắt nội dung:

While many birds craft modest nests of sticks, mud and bits of softness collected here and there, the satin bowerbirds are much more ambitious with their structures.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :356
 • Kích thước :2.76MB
 • Số trang :250
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 289
 • Số lượt xem : 1.889

Thông tin sách:

About the Cover
Birds are, of course, perhaps most well known for their ability to build fantastic nests,
and the satin bowerbird, which graces this cover, is no exception.
While many birds craft modest nests of sticks, mud and bits of softness collected here and there, the satin bowerbirds are much more ambitious with their structures. Perhaps one of nature's most creative and serious architects, these birds build "bowers" to attract a mate. They build and decorate with anything from berries to flowers to drinking straws to ballpoint pens. Interestingly, as they mature, they prefer to architect with objects of the color blue.
Like these birds, good engineers understand the importance of good architecture: It is ambitious, structurally sound, attractive and sets your work apart from other simple- nesting developers.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook