JavaScript Everywhere: Building Cross-Platform Applications with GraphQL, React, React Native, and Electron PDF

Tác giả : Adam D. Scott
Tóm tắt nội dung:

Once used chiefly to add interactivity to web browser windows, JavaScript is now a primary building block of powerful and robust applications.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :378
 • Kích thước :6.25MB
 • Số trang :309
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 209
 • Số lượt xem : 2.128

Thông tin sách:

JavaScript is the little scripting language that could. Once used chiefly to add interactivity to web browser windows, JavaScript is now a primary building block of powerful and robust applications. In this practical book, new and experienced JavaScript developers will learn how to use this language to create APIs as well as web, mobile, and desktop applications.
Author and engineering leader Adam D. Scott covers technologies such as Node.js, GraphQL, React, React Native, and Electron. Ideal for developers who want to build full stack applications and ambitious web development beginners looking to bootstrap a startup, this book shows you how to create a single CRUD-style application that will work across several platforms.
• Explore GraphQL's simple process for querying data
• Learn about shared authentication for APIs, web apps, and native applications
• Build performant web applications with React and Styled Components
• Use React Native to write cross-platform applications for iOS and Android that compile to native code
• Learn how to write desktop applications with Electron

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook