Machine Learning Applications Using Python - Cases Studies from Healthcare, Retail, and Finance PDF

Tác giả : Puneet Mathur
Tóm tắt nội dung:

This book uses a hands-on approach by providing case studies from each of these domains: you’ll see examples that demonstrate how to use machine learning as a tool for business enhancement.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :442
 • Kích thước :3.52MB
 • Số trang :384
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 458
 • Số lượt xem : 2.117

Thông tin sách:

Gain practical skills in machine learning for finance, healthcare, and retail. This book uses a hands-on approach by providing case studies from each of these domains: you’ll see examples that demonstrate how to use machine learning as a tool for business enhancement. As a domain expert, you will not only discover how machine learning is used in finance, healthcare, and retail, but also work through practical case studies where machine learning has been implemented.
Machine Learning Applications Using Python is divided into three sections, one for each of the domains (healthcare, finance, and retail). Each section starts with an overview of machine learning and key technological advancements in that domain. You’ll then learn more by using case studies on how organizations are changing the game in their chosen markets. This book has practical case studies with Python code and domain-specific innovative ideas for monetizing machine learning.

What You Will Learn
• Discover applied machine learning processes and principles
• Implement machine learning in areas of healthcare, finance, and retail
• Avoid the pitfalls of implementing applied machine learning
• Build Python machine learning examples in the three subject areas

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook