Machine Learning: Step-by-Step Guide To Implement Machine Learning Algorithms with Python PDF

Thể loại: AI;Python
Tác giả : Rudolph Russell
Tóm tắt nội dung:

We will cover the most important concepts about machine learning algorithms, in both a theoretical and a practical way, and we ll implement many machine-learning algorithms using the Scikit-learn library in the Python programming language.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :466
 • Kích thước :1.58MB
 • Số trang :103
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 386
 • Số lượt xem : 2.487

Thông tin sách:

This book is for anyone who would like to learn how to develop machine-learning systems. We will cover the most important concepts about machine learning algorithms, in both a theoretical and a practical way, and we'll implement many machine-learning algorithms using the Scikit-learn library in the Python programming language. In the first chapter, you'll learn the most important concepts of machine learning, and, in the next chapter, you'll work mainly with the classification. In the last chapter you'll learn how to train your model. I assume that you've knowledge of the basics of programming

This book contains illustrations and step-by-step explanations with bullet points and exercises for easy and enjoyable learning.

Benefits of reading this book that you're not going to find anywhere else:
Introduction to Machine Learning
Classification
How to train a Model
Different Models Combinations

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook