Con... nít PDF

Tèo đứng dưới sân nhà tập thể, gọi inh ỏi:
- Hà My, Hà My, tớ cần cậu với tư cách là một phụ nữ thực sự. Cậu xuống đây với tớ nhé.
Mẹ My ngó đầu ra, mắng:
- Con nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu... Về ngay.
- Nhưng cháu cần Hà My lắm lắm, tất cả bọn con trai đứng kia cũng cần.
- Về ngay không tao sang mách bố mẹ bây giờ.
- Nhưng không có Hà My thì ai lấy cho bọn cháu quả bóng bị rơi vào nhà vệ sinh nữ bây giờ?

Bình luận