Chỉ cần xuống tàu PDF

Trước khi lên tàu bà mẹ dặn: "Nếu chú soát vé có hỏi tuổi thì con cứ nói là 5 tuổi thôi nhé".
Kiểm soát viên: Cháu năm cháu lên mấy? Bé: Cháu 5 tuổi.
Kiểm soát viên: 5 tuổi mà lớn vậy ư, vậy bao lâu nữa cháu tròn 6 tuổi.
Bé: Chỉ cần xuống khỏi tàu.

Bình luận