Rượu chua PDF

Chủ nhà kia đãi khách rượu. Vừa nhấp môi, ai cũng nhắm mắt kêu "Chua quá." Một ông khách nói:
- Tôi có cách là cho rượu mất chua.
Chủ nhà liền hỏi:
- Làm thế nào thì hết chua được?
Ông khách bày:
- Kiếm một tờ giấy, bưng miệng hũ lại, rồi úp sấp xuống. Lấy ngải cứu đốt đít hũ bảy mồi, cứ để thế cho đến rạng ngày mai là hết chua ngay.
Chủ nhà nói:
- Thế thì rượu chảy hết còn gì?
Ông khách nói:
- Rượu chua để làm quái gì mà còn tiếc!

Bình luận