Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến PDF

Tóm tắt nội dung:

Mục Lục Chương 1: Nguyên lí bất biến Chương 2: Đa thức đối xứng hai biến Chương 3: Bất đẳng thức của các dãy số đồng thứ tự Chương 4: Phương trình hàm Chương 5: Những trò chơi toán học

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :85
 • Kích thước :1.50MB
 • Số trang :236
 • Đăng lúc :6 tháng trước
 • Số lượt tải : 63
 • Số lượt xem : 669

Thông tin sách:

Mục Lục
Chương 1: Nguyên lí bất biến
Chương 2: Đa thức đối xứng hai biến
Chương 3: Bất đẳng thức của các dãy số đồng thứ tự
Chương 4: Phương trình hàm
Chương 5: Những trò chơi toán học

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook