Bài Tập Nguyên Lý Kinh Tế Học Vĩ Mô PDF

Tác giả : Nguyễn Văn Công
Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của cuốn sách là nâng cao kỹ năng thực hành cho các bạn sinh viên trong qua trình học tập và nghiên cứu kinh tế học vĩ mô, giúp cho họ hiểu đúng các thuật ngũ, nguyên lý và mô hình kinh tế vĩ mô biết cách vận dụng ly thuyết để lý giải các vấn đề kinh tế vĩ mô mà thực tế đặt ra.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :9
 • Kích thước :24.47MB
 • Số trang :186
 • Đăng lúc :6 tháng trước
 • Số lượt tải : 76
 • Số lượt xem : 676

Thông tin sách:

Cuốn sách "Bài tập người lạ kinh tế học vĩ mô được biên soạn cho nhung sinh viên lần đầu tiên tiếp cận với Kinh tế học vĩ mô. Mục tiêu của cuốn sách là nâng cao kỹ năng thực hành cho các bạn sinh viên trong qua trình học tập và nghiên cứu kinh tế học vĩ mô, giúp cho họ hiểu đúng các thuật ngũ, nguyên lý và mô hình kinh tế vĩ mô biết cách vận dụng ly thuyết để lý giải các vấn đề kinh tế vĩ mô mà thực tế đặt ra. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho sinh viên trong quá trình ôn tập, luyện thi hết học phân môn Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
Cuốn sách bao gồm 10 chương, nội dung cụ thể như sau
Chương 1. Tổng quan về kinh tế học vĩ mô
Chương 2: Do lượng các biến số kinh tế vĩ mô
Chương 3. Tăng trưởng kinh tế
Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính
Chương 5 Thất nghiệp
Chương 6: Tổng cầu và tổng cung
Chương 7. Tông cầu và chỉnh sạch tại khoa
Chương 8. Tiền tệ và chính sách tiền tệ
Chương 9: Lạm phát
Chương 10: Kinh tế vĩ mộ cho nền kinh tế mở
Cấu trúc mỗi chương đều bao gồm các phân
* Câu hỏi lựa chọn giúp sinh viên tự kiểm tra nhận thức của mình về các thuật ngũ và nguyên lý cơ bản của Kinh tế học vĩ mô.
* Bài tập: giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành các nguyên lý và lý thuyết kinh tế vĩ mô Chung tôi thiết kế các câu hỏi có mức độ tông

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook