Không đề PDF

Trong giờ thường thức, thầy giáo nói:
"Tối nay sẽ có nguyệt thực, các em nếu không ngại thì bỏ chút thời gian để quan sát".
Một học sinh trả lời: "Thưa thầy kênh mấy ạ".

Bình luận