Đèn đỏ PDF

Một ông cụ ở quê lần đầu ra thành phố thăm con. Đường xá ở quê không có đèn xanh đèn đỏ nên người con dặn dò ông cụ rất cẩn thận: thấy đèn đỏ phải đứng lại, đèn xanh mới được đi. Ông cụ nhớ nhập tâm.
Một lần, người con đưa cụ đi nhà hát. Đang xem, ông cụ buồn đi tiểu, người con bèn chỉ về cánh cửa, phía trên có chữ WC hắt ánh sáng màu đỏ. Ông cụ đi đến bên cánh cửa, đứng tần ngần mãi rồi lại quay về.
- Sao hả ông?
- Nó cứ đèn đỏ. Nó không cho tao đi! - Ông cụ ấm ức.

Bình luận