Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ PDF

Tóm tắt nội dung:

Chính vì vậy, mà tiền tệ và sự vận động của nó đã được rất nhiều người quan tâm, nghiên cứu.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :6
 • Kích thước :73.90MB
 • Số trang :435
 • Đăng lúc :6 tháng trước
 • Số lượt tải : 98
 • Số lượt xem : 880

Thông tin sách:

Tiền tệ có từ ngàn xưa, nó vừa hết sức quen thuộc, gần gũi, lại vừa vô cùng xa lạ và đây ma lực. Chính vì vậy, mà tiền tệ và sự vận động của nó đã được rất nhiều người quan tâm, nghiên cứu. Song cho tới nay, vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào, và cũng chưa có ai dám khẳng định sự hiểu biết tường tận của minh về những bị ôm của vương quốc này.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh tế của các nước, nhất là các nước đã từng trải qua sóng gió của lạm phát, cho thấy, tiền tệ và lưu thông tiền tệ có vai trò cực kì quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế của một quốc gia. Nhiều nước đã bị ngập lụt trong lạm phát, chìm đắm trong sự trì trệ cũng chỉ vì thi hành một chính sách tài chính - tiền tệ sai lầm, một hệ thống ngân hàng kém hiệu quả. Ở đây, vấn đề tiếp cận, nắm bắt và làm chủ của hoạt động của tiền tệ là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với các quốc gia đang thực hiện công cuộc cải cách kinh tế, mà một trong những nội dung quan trọng hàng đầu là chuyển sang hệ thống ngân hàng hai cấp. Bởi lẽ, người ta sẽ không thể thiết lập một nền kinh tế hiệu quả chừng nào chưa xây dựng được một chính sách tài chính - tiền tệ và một hệ thống ngân hàng có khả năng đảm bảo việc phân bộ có hiệu quả các nguồn vốn tài chính.
Đối với nước ta, công cuộc cải cách đã đạt hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngâm hàng làm khâu đột phá vào cơ chế mới, lấy sự ổn định tiền tệ làm tiền đề quan trọng nhất cho sự phát triển. Sứ mệnh này bắt buộc phải xây dựng một chính sách tiền tệ nhạy cảm và phải thay đổi toàn bộ hệ thống ngân hàng cũ, thiết lập hệ thống ngân hàng mới, trong đó phân định rạch rồi chức năng, nhiệm vụ của NHTW và các ngân hàng thương mại. Trong quá trình cu cách, những vấn đề phát sinh trong nghiệp vụ ngân hàng và thị trường tiền tệ vừa mới mẻ, vừa xa lạ đang đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, học tập và tiếp thu một cách sáng tạo những hình nghiệm tổ chức quản lí và điều hành hệ thống tiền tệ ngân hàng của các nước, đặc biệt là các nước có lịch sử là đời về lĩnh vực nary.
Đó cũng là lí do ra đời của cuốn sách "Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ". Việc biên soạn cuốn sách này được nhận vào 2 mục đích
Một là, cung cấp kinh nghiệm, quy trình soạn tháo chính sách áp dụng chính sách trong lĩnh vực tiền tệ, tin dụng, cũng nhưng chế điều hành và quản lí tài chính - tiền tệ cho công nhà quan là giới khoa học và những ai quan tâm tới vai trò điều hòa tiền tệ ở tầm vĩ mô.
Hai là, giúp độc giả, đặc biệt là các nhà kinh doanh các tầng lớp dân cư, các nhà hoạt động trong các lĩnh vực khúc nhạc của nền kinh tế, tiếp cận và nạn bắt được quy trình vận hành và công nghệ hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường tin từ trong cơ chế thị trường.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook