Core C++ A Software Engineering Approach PDF

Thể loại: C++;Lập trình
Tác giả : Victor Shtern
Tóm tắt nội dung:

This book is written for you if you are looking for practical details of new technologies with a thorough discussion of their use.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :490
 • Kích thước :3.78MB
 • Số trang :1189
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 190
 • Số lượt xem : 1.895

Thông tin sách:

This book is written for professionals who are looking for a no-nonsense presentation of practical
details combined with a deep understanding of C++ subtleties.
This book is written for you if you are looking for practical details of new technologies with a
thorough discussion of their use.
It is written for you if you have experience in other languages and are moving to C++. If you are an
experienced C++ programmer, you will find this book useful and sometimes an eye-opener. If this
is your first programming book (and this is perfectly all right if it is), you will be well rewarded for
the effort spent on reading it.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook