Còn chờ PDF

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn: - Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản.
Cô giáo hỏi:
- Tại sao em không làm bài ?
Cậu học trò đó thưa:
- Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.

Bình luận