Kubernetes Microservices with Docker PDF

Tác giả : Deepak Vohra
Tóm tắt nội dung:

Starting with installing Kubernetes on a single node, Kubernetes Microservices with Docker introduces Kubernetes with a simple Hello example and discusses using environment variables in Kubernetes.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :294
 • Kích thước :21.12MB
 • Số trang :440
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 164
 • Số lượt xem : 1.464

Thông tin sách:

This book on Kubernetes, a container cluster manager, discusses all aspects of using Kubernetes in today's complex big data and enterprise applications, with Docker containers. Starting with installing Kubernetes on a single node, Kubernetes Microservices with Docker introduces Kubernetes with a simple Hello example and discusses using environment variables in Kubernetes. Next, the book discusses using Kubernetes with all major groups of technologies such as relational databases, NoSQL databases, and in the Apache Hadoop ecosystem. The book concludes with using multi container Pods and installing Kubernetes on a multi node cluster. No other book on using Kubernetes - beyond simple introduction - is available in the market.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook