Tiểu toán học gia PDF

Thầy giáo: Nam, nội qui học sinh gồm mấy điều?
Nam: 10 điều thưa thầy.
Thầy: Nếu như em phá vỡ một trong các qui tắc đó thì thế nào? Nam: Thưa thầy vậy còn 9 điều ạ!

Bình luận