Cá mẹ PDF

Thầy giáo mỹ thuật vẽ mẫu một chú cá lên bảng rồi bảo học sinh vẽ lại.
Tiểu Đức không vẽ làm thầy tức giận nói:
"Cho em 1 tuần phải vẽ cho tôi 100 con cá giống như trên bảng".
Đến cuối tuần thầy giáo bắt Tiểu Đức nộp bài phạt, nhìn vào bài phạt thầy giáo hỏi:
"Tại sao chỉ vẽ một con thế này"
Tiểu Đức đáp: "Bức vẽ của em vẽ con cá mẹ, nó đang mang thai 99 con cá con nữa".

Bình luận