Vì sao xảy ra sai sót PDF

Mẹ: Vì sao mà cô giáo bảo một tháng nay còn toàn làm sai bài tập?
Con: Tại lúc con làm bài tập đúng cô ấy cứ đòi hôn con.

Bình luận