Trí Tuệ Nhân Tạo - Lập Trình Tiến Hoá PDF

Tóm tắt nội dung:

Tối ưu hàm một biến 1.2.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :116
 • Kích thước :10.14MB
 • Số trang :177
 • Đăng lúc :6 tháng trước
 • Số lượt tải : 124
 • Số lượt xem : 657

Thông tin sách:

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU : Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hoá
Phần 1 : Thuật Giải Di Truyền
Chương 1: Thuật Giải Di Truyền - Các khái niệm cơ bản
1.1. Tối ưu hàm một biến
1.2. Thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân.
1.3. Bài toán Người Du Lịch
1.4. Thuật giải leo đồi, mô phỏng việc luyện thép và di truyền
1.5. Kết luận
Chương 2 : Thuật giải di truyền - Cơ chế thực hiện
Chương 3 : Thuật giải di truyền - Nguyên lý hoạt động
Phần 2 : Tối Ưu Số
Chương 4 : Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số
4.1. Mô tả bài toán
4.2. Hai cài đặt thử nghiệm
4.3. Thử nghiệm
4.4. Hiệu quả về thời gian
4.5. Kết luận
CHƯƠNG 5 : Bàn thêm về phép đột biến không đồng bộ
5.1. Các trường hợp thử nghiệm
5.2. Chương trình tiến hóa giải bài toán tối ưu hóa số
5.3. Thử nghiệm và kết quả
5.4. Chương trình tiến hóa với các phương pháp khác
5.5. Kết luận
Chương 6 : Xử lý ràng buộc
6.1. Bài toán qui hoạch phi tuyến trên không gian lồi.
6.2. Tối ưu hàm phi tuyến
6.3. Các kỹ thuật khác
6.4. Các khả năng khác
6.5. GENOCOP III
Chương 7 : Bài toán vận tải
7.1. Bài toán vận tải tuyến tính
7.2. Bài toán vận tải phi tuyến
Phần 3 : Tối Ưu Tổ Hợp
Chương 8 : Bài toán người du lịch
Chương 9 : Các bài toán tối ưu tổ hợp khác
9.1. Bài toán lập lịch
9.2. Lập thời khoá biểu cho trường học
9.3. Phân hoạch đối tượng và đồ thị.
9.4. Vạch lộ trình cho rôbô di chuyển.
9.5. Lưu ý
PHỤ LỤC
Phụ lục 1 : Các chủ đề chọn lọc
1. Cơ chế tạo mẫu
2. Các đặc trưng của hàm
3. Thuật giải di truyền ánh xạ co
4. Thuật giải di truyền với kích thước quần thể thay đổi
5. Thuật giải di truyền, các ràng buộc và bài toán ba lô
6. Những ý kiến khác
Phụ lục 2 : Chiến lược tiến hóa và các phương pháp khác
1. Tiến hóa của các chiến lược tiến hóa
2. So sánh các chiến lược tiến hóa và các thuật giải di truyền
3. Tối ưu hóa hàm đa mục tiêu và đa kết quả
4. Những chương trình tiến hóa khác

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook