Kết quả như thế nào PDF

Thầy giáo: Nếu như 2 con rắn cùng cắn nuốt đuôi của nhau thì kết quả sẽ như thế nào.
Học sinh A: Cả hai con đều không còn.
Học sinh B: Em cho rằng chỉ còn lại cái đầu.
Thầy giáo: Đều không đúng, trong mỗi cái dạ dày có một con rắn.

Bình luận