Phở ướp lạnh PDF

Cu Tý được mẹ dẫn đến quán phở. Cu Tý:
- Con không thích ăn phở này đâu, nó nóng quá, con thích ăn phở ướp lạnh, nó ngon hơn!
Mẹ:
- Ai dạy con thế? Cu Tý:
- Bố chớ ai, hôm qua con nghe bố nói chuyện với bạn: "Phở" của tao mát lạnh... thơm phức... nhìn đã thấy ngon rồi...".

Bình luận