Phân loại PDF

-Nam, em trả lời cho thầy biết, rắn mắt kính thuộc loại nào.
- Thưa thầy nó thuộc loại rắn cận thị ạ.
Tình hình của các nhà hoá học
Thầy giáo: "Em có thể cho thầy biết vài điều về một số nhà hoá học nổi tiếng của thế kỉ 17 không?".
Học sinh: "Tất nhiên rồi, thưa thầy, họ đều chết cả rồi!".

Bình luận