Vẫn còn may PDF

A: Hôm qua tao ngủ mơ thấy mình được nhà trường cử đi thi thể thao cấp tỉnh môn chạy dài.
B: Chà! Một giấc mơ tuyệt đẹp.
A: Tuyệt cái con khỉ! Tao mơ đang chạy thì bị đứt dây thun quần! B: Vậy sao?
A: Ờ. Nhưng vẫn còn may.
B: May chỗ nào nữa?
A: May là tao ngủ ở tư thế nằm co, chứ ở tư thế nằm thẳng cẳng thì quê chết!

Bình luận