Tự an ủi PDF

Thường nghe: Làm bài tập không nhất định phải nộp. Nộp rồi không nhất định là của mình làm.
Làm rồi không nhất định phải hiểu.
Hiểu không nhất định phải thi.
Thi rồi không nhất định qua được.
Qua rồi không nhất định phải tốt nghiệp.
Tốt nghiệp rồi không nhất định tìm được công việc. Tìm được việc rồi không nhất định phải lấy vợ.
Lấy vợ rồi không nhất định phải sinh con.
Có con rồi không nhất định là con của mình.
Trời ơi vậy thì làm bài tập làm gì
Tôi chẳng làm bài tập nữa.

Bình luận