Chứng minh PDF

Thầy giáo muốn chứng minh rượu có hại, bèn thả một con sâu vào trong cốc rượu. Con sâu chết ngay sau đó.
- Việc đó nói lên điều gì? - Thầy hỏi học trò. Một học trò đứng lên trả lời:
- Thưa thầy, chứng minh nếu như uống nhiều rượu một chút trong bụng sẽ hết sạch giun sán ạ!

Bình luận