Vi nấm dùng trong công nghệ sinh học PDF

Tác giả : Bùi Xuân Đồng
Tóm tắt nội dung:

Chúng tôi viết tập sách này nhằm góp phần nhỏ khắc phục tình hình trên.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :91
 • Kích thước :5.05MB
 • Số trang :203
 • Đăng lúc :6 tháng trước
 • Số lượt tải : 53
 • Số lượt xem : 929

Thông tin sách:

Hiện nay ở nước ta, tài liệu về sinh học và công nghệ sinh học quá thiếu thốn. Chúng tôi viết tập sách này nhằm góp phần nhỏ khắc phục tình hình trên.
Tập sách gồm 3 chương độc lập :
Chương 1 :
Kỹ thuật lên men aflatoxin (Thạc sĩ Nguyễn Huy Văn, GS.TS. Bùi Xuân Đồng)
Chương 2 : Công nghệ biến đổi sinh học (GS.TS. Bùi Xuân Đổng)
Chương 3 : Vì nấm dùng trong công nghệ sinh học (GS.TS. Bùi Xuân Đổng)
Nội dung trên được viết nhằm phục vụ việc đào tạo trong và trên đại học ở các trường có chuyên ngành vi sinh vật, làm tài liệu tham khảo đối với các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học, những người làm công tác chuyên môn có liên quan và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành này. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý kiến của bạn đọc.
Bùi Xuân Đồng, Nguyễn Huy Văn

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook