Do thầy dạy PDF

Trong giờ toán thầy giáo hỏi: "Năm nay em lên mấy?".
Học sinh: "15 tuổi?"
- "Hả 15 tuổi" "năm ngoái em mới lên 7 cơ mà".
- "Vâng! Thưa thầy năm ngoái em lên 7 tuổi, năm nay 8 tuổi. 7 + 8 = 15 là gì. Không phải thầy đã dạy đó sao?".

Bình luận