The C++ Programming Language, 4th Edition PDF

Thể loại: C++;Lập trình
Tác giả : Stroustrup B.
Tóm tắt nội dung:

Extensively rewritten to present the C++11 language, standard library, and key design techniques as an integrated whole, Stroustrup thoroughly addresses changes that make C++11 feel like a whole new language, offering definitive guidance for leveraging its improvements in performance, reliability, and clarity.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :1.554
 • Kích thước :4.12MB
 • Số trang :1366
 • Đăng lúc :2 năm trước
 • Số lượt tải : 1.284
 • Số lượt xem : 6.798

Thông tin sách:

C++11 has arrived: thoroughly master it, with the definitive new guide from C++ creator Bjarne Stroustrup, C++ Programming Language, Fourth Edition! The brand-new edition of the world's most trusted and widely read guide to C++, it has been comprehensively updated for the long-awaited C++11 standard. Extensively rewritten to present the C++11 language, standard library, and key design techniques as an integrated whole, Stroustrup thoroughly addresses changes that make C++11 feel like a whole new language, offering definitive guidance for leveraging its improvements in performance, reliability, and clarity. C++ programmers around the world recognize Bjarne Stoustrup as the go-to expert for the absolutely authoritative and exceptionally useful information they need to write outstanding C++ programs. Now, as C++11 compilers arrive and development organizations migrate to the new standard, they know exactly where to turn once more: Stoustrup's C++ Programming Language, Fourth Edition.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook