Giống ai PDF

Mẹ: Quang, con giống cha hay con giống mẹ nào? Quang: Ban ngày con giống mẹ, đêm đến con giống cha. Mẹ: Thế là có nghĩa gì?
Quang: Ban ngày con thích soi gương. Ban đêm con ngáy.

Bình luận