Software Development for Engineers - with C, Pascal, C++, Assembly Language, Visual Basic, HTML, Java: Script and Java PDF

Tác giả : William J. Buchanan
Tóm tắt nội dung:

With the move towards graphical user interface programming, engineers must have a sound knowledge of several programming languages and for the first time most of the main technical languages are introduced in a single volume.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :507
 • Kích thước :16.63MB
 • Số trang :640
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 282
 • Số lượt xem : 1.783

Thông tin sách:

Specialisation in software has become a thing of the past. With the move towards graphical user interface programming, engineers must have a sound knowledge of several programming languages and for the first time most of the main technical languages are introduced in a single volume.
All the example programs included relate to real life applications to provide a long needed reference that students will find invaluable throughout their studies, and a definitive guide for professional developers requiring an insight into other languages. Using C++ and Pascal to provide a basic grounding in software development the author then goes on to introduce more advanced concepts such as object-orientated design through the development of C++. Sections on Visual Basic and 80X86 Assembly Language follow before Java, Windows, NT and DOS are introduced, finishing with an overview of the UNIX system

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook