Laravel 5 Cookbook Enhance Your Amazing Applications PDF

Tác giả : Nathan Wu
Tóm tắt nội dung:

Throughout 5 chapters, instructor Nathan Wu will teach you how to build many real-world applications from scratch.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :336
 • Kích thước :6.25MB
 • Số trang :215
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 112
 • Số lượt xem : 1.355

Thông tin sách:

Learning Laravel 5: Building Practical Applications is the easiest way to learn web development using Laravel. Throughout 5 chapters, instructor Nathan Wu will teach you how to build many real-world applications from scratch. This bestseller is also completely about you. It has been structured very carefully, teaching you all you need to know from installing your Laravel 5.1 app to deploying it to a live server.
When you have completed this book you will have created a dynamic website and have a good knowledge to become a good web developer.
We first start with the basics. You will learn some main concepts and create a simple website. After that we progress to building more advanced web applications.
Learn by doing!

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook