Kí tên PDF

Đức Huy bị phạt chép 100 lần câu "Tôi vừa lười biếng vừa ngoan cố". Sau khi chép xong Đức Huy đem bản chép phạt trước mặt bố nói:
"Thầy giáo nói, bố phải kí tên bên trên tờ giấy".

Bình luận