Ngữ pháp tương lai PDF

Trong giờ ngữ pháp thầy giảng ngữ pháp:
- Ái Lâm, nói cho thầy biết thời tương lai của động từ "yêu" là gì? Ái Lâm lập tức trả lời:
- Thưa thầy, kết hôn ạ.

Bình luận