Giáo trình Sinh học đại cương PDF

Tóm tắt nội dung:

Sinh học đại cương Chương 1.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :2.944
 • Kích thước :4.11MB
 • Số trang :140
 • Đăng lúc :3 năm trước
 • Số lượt tải : 1.179
 • Số lượt xem : 10.403

Thông tin sách:

Mở đầu. Sinh học đại cương
Chương 1. Cơ sở hóa học của sự sống
Chương 2. Sinh tổng hợp protein Điều hòa sinh tổng hợp protein
Chương 3. Đại cương về cấu trúc và chức năng của tế bào
Chương 4. Nhân tế bào
Chương 5. Sự trao đổi vật chất giữa tế bào và môi trường
Chương 6. Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào
Chương 7. Sinh học phát triển

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook