Suy nghĩ ngây thơ PDF

Thầy giáo tự nhiên hỏi học sinh lớp ta:
"Em đưa ra kết luận gì, khi biết kiến thợ có thể mang được vật nặng gấp 5 lần trọng lượng của nó".
Một học sinh tự tin đáp: "Như vậy chúng không cần công đoàn nữa".

Bình luận