Con nít ranh PDF

Một cậu bé chơi bóng, lỡ chân đá vỡ kính cửa sổ nhà nọ. Bà chủ nhà chạy ra giữ chặt quả bóng quát thằng bé:
- Chúng bay mà không sửa lại cửa kính cho bà thì đừng hòng lấy bóng về!
Một lát sau, cậu bé gõ cửa bảo: - Bố cháu sẽ đến sửa ngay!
Quả nhiên, một người đàn ông đem theo hộp đồ nghề đang rảo tới. Bà ta bèn cho thằng bé cầm bóng đi.
Người đàn ông sửa xong, nói với bà:
- Xin cho 10 đôla !
Bà chủ ngạc nhiên kêu lên:
- Ô hay, ông không phải bố thằng bé sao? Người đàn ông cũng trợn tròn mắt:
- Thế bà không phải mẹ thằng bé à?

Bình luận