Pháp luật đại cương PDF

Tác giả : Lê Minh Toàn

Thông tin sản phẩm:

  • Lượt đọc :23.709
  • Kích thước :12.42MB
  • Số trang :415
  • Đăng lúc :2 năm trước
  • Số lượt tải : 17.516
  • Số lượt xem : 107.975

Tóm tắt nội dung:

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật Chương 2: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật Chương 3: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa Chương 4: Luật nhà nước Việt Nam Chương 5: Luật hành chính Việt Nam Chương 6: Luật hình sự và luật tố t�

Giới thiệu sách

Giới thiệu đến các bạn cuốn Ebook Pháp luật đại cương có kết cấu nội dung gồm 10 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, luật nhà nước Việt Nam,....
NỘI DUNG GIÁO TRÌNH
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật
Chương 2: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật
Chương 3: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa
Chương 4: Luật nhà nước Việt Nam
Chương 5: Luật hành chính Việt Nam
Chương 6: Luật hình sự và luật tố tụng hình sự
Chương 7: Luật dân sự và tố tụng dân sự
Chương 8: Luật hôn nhân và gia đình
Chương 9: Luật lao động
Chương 10: Pháp luật kinh doanh