Tổng Hợp Ancol Từ H2/CO PDF

Tóm tắt nội dung:

Đây cũng là tài liệu chuyên môn cho các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật Hóa dầu, Hóa học Hữu cơ, năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :0
 • Kích thước :32.20MB
 • Số trang :200
 • Đăng lúc :5 tháng trước
 • Số lượt tải : 27
 • Số lượt xem : 376

Thông tin sách:

Tổng hợp ancol từ H2/CO là cuốn sách chuyên khảo tóm lược các kết quả lý thuyết và thực nghiệm về chuyển hóa H2/CO thành hỗn hợp ancol mạch thẳng trên một số hệ xúc tác chứa coban-đồng, molybden.
Đây cũng là tài liệu chuyên môn cho các cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật Hóa dầu, Hóa học Hữu cơ, năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Cuốn sách này sẽ hữu ích cho các nhà nghiên cứu thực hiện các quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch, tổng hợp metanol, phản ứng dịch chuyển nước và cacbon dioxit, tổng hợp ancol, refominh CO2, metan hóa… Sách cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành ancol mạch thẳng trên ba họ xúc tác được tác giả nghiên cứu tổng hợp.
Những nội dung liên quan đến cấu tạo CO, H2 và cơ chế hấp phụ không phân li, phân li chúng trên xúc tác giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận kết quả tổng hợp ancol mạch dài (C2+OH) từ khí than ướt… Các kết quả nghiên cứu mới mở ra con đường sản xuất nhiên liệu hidrocacbon-ancol không chứa các tạp chất độc hại (lưu huỳnh, nitơ) trong kỷ nguyên phát triển và sử dụng năng lượng sạch.
Cuốn sách sẽ giới thiệu tới bạn đọc một số thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp hỗn hợp ancol từ khí tổng hợp trên một số hệ xúc tác tiêu biểu. Sách được bố cục gồm 8 chương, trong đó chương 1 giới thiệu lý thuyết cơ bản về cấu trúc của CO và H2 cũng như khả năng phản ứng của cacbon monoxit trên các tâm kim loại chuyển tiếp. Chương 2 tóm lược hóa học tổng hợp ancol từ H2/CO.
Chương 3-4 trình bày các kết quả nghiên cứu của tác giả về chuyển hóa H2/CO thành ancol trên xúc tác Co-Cu.
Chương 5 mô tả kết quả nghiên cứu phản ứng hidro hóa cacbon monoxit trên xúc tác MoS2/vật liệu cacbon mao quản trung bình.
Chương 6 trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng của hệ xúc tác molybden disunfua mang trên hỗn hợp oxit kim loại trong phản ứng hidro hóa cacbon monoxit thành ancol.
Chương 7 khái quát cơ chế phản ứng hidro hóa cacbon monoxit trên các hệ xúc tác chứa MoS2 được bổ sung thêm thành phần ion kim loại kiềm.
Chương 8 tóm lược lại nội dung và kết quả nghiên cứu về chuyển hóa H2/CO trong thời gian gần đây trên các hệ xúc tác khác nhau và định hướng phát triển trong viễn cảnh sắp tới.

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook