Tính Toán Mềm & Ứng Dụng PDF

Tác giả : Nguyễn Như Phong
Tóm tắt nội dung:

Lý thuyết mờ ra đời kể từ năm 1965 khi Lotfi Zadeh, một giáo sư về lý thuyết hệ thống trường Đại học California, Berkeley, công bố bài báo đầu tiên về Logic mờ ở Mỹ.

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :73
 • Kích thước :6.48MB
 • Số trang :367
 • Đăng lúc :2 tuần trước
 • Số lượt tải : 50
 • Số lượt xem : 403

Thông tin sách:

Lý thuyết mờ bao gồm các lý thuyết liên quan đến các mô hình thu thập, xử lý thông tin bất định như Lý thuyết tập mờ, Lý thuyết khả năng, Logic mờ. Lý thuyết mờ ra đời kể từ năm 1965 khi Lotfi Zadeh, một giáo sư về lý thuyết hệ thống trường Đại học California, Berkeley, công bố bài báo đầu tiên về Logic mờ ở Mỹ.
Tính toán mềm là kết hợp giữa Lý thuyết mờ, Giải thuật di truyền, và Mạng thần kinh. Các nghiên cứu gần đây về Tính toán mềm là bước phát triển của công nghệ tính toán và mở ra nhiều ứng dụng.
Tính toán mềm khác với tính toán cứng truyền thống ở chỗ không như tính toán cứng, tính toán mềm cho phép sự không chính xác, tính bất định, gần đúng, xấp xỉ. Các mô hình tính toán mềm thường dựa vào kinh nghiệm con người, sử dụng dung sai cho phép của sự không chính xác, tính bất định, gần đúng, xấp xỉ để tìm lời giải hiệu quả ở chỗ đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, chi phí thấp.
Các ý tưởng cơ bản của Tính toán mềm đầu tiên xuất hiện theo các bài báo của Zadeh về...

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook