Nói dối PDF

Trong giờ tâm lý thầy giáo nói với học sinh:
"Hôm nay tôi sẽ giảng cho mọi người nghe thế nào là "nói dối". Về vấn đề này tôi đã xuất bản một cuốn sách với tiêu đề "bàn về nói dối". Đã ai đọc qua cuốn sách này chưa giơ tay lên tôi xem.
Tất cả mọi người đều giơ tay.
"Rất tốt" thầy giáo nói: "Vậy là mọi người ai cũng hiểu thế nào là nói dối rồi. Bởi vì quyển sách đó còn chưa xuất bản".

Bình luận