Tiếng Anh 8 Global Success – Sách Giáo Viên PDF

Thể loại: Lớp 8;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
Tóm tắt nội dung:

CONTENTS INTRODUCTION UNIT 1: LEISURE TIME UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE UNIT 3: TEENAGERS REVIEW 1 UNIT 4: ETHNIC GROUPS OF VIET NAM UNIT 5: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS UNIT 6: LIFESTYLES REVIEW 2 UNIT 7: ENVIRONMENTAL PROTECTION UNIT 8: SHOPPING UNIT 9: NATURAL DISASTERS REVIEW 3 UNIT 10: COMMUNICATION IN THE FUTURE UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS REVIEW 4 TIẾNG ANH 8 – SÁCH BÀI TẬP, KEY

Giới thiệu sách

 • Lượt đọc :4
 • Kích thước :66.79MB
 • Số trang :277
 • Đăng lúc :7 tháng trước
 • Số lượt tải : 657
 • Số lượt xem : 2.441

Thông tin sách:

CONTENTS
INTRODUCTION
UNIT 1: LEISURE TIME
UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE
UNIT 3: TEENAGERS
REVIEW 1
UNIT 4: ETHNIC GROUPS OF VIET NAM
UNIT 5: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS
UNIT 6: LIFESTYLES
REVIEW 2
UNIT 7: ENVIRONMENTAL PROTECTION
UNIT 8: SHOPPING
UNIT 9: NATURAL DISASTERS
REVIEW 3
UNIT 10: COMMUNICATION IN THE FUTURE
UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS
REVIEW 4
TIẾNG ANH 8 – SÁCH BÀI TẬP, KEY

Các nhà sách ở TPHCM

Nhà sách online hiện đại và kho sách ebook online tiện lợi, Website là nơi giúp bạn có những cuốn sách đúng với sở thích và cập nhật những đầu sách hay như: Sách Giáo Khoa · ‎Sách Trong Nước · ‎Sách Thiếu nhi · ‎Sách Tham Khảo

 • 1.Nhà sách Phương Nam
 • 2.Nhà sách Cá Chép
 • 3.Nhà sách Artbook
 • 4.Nhà sách Kim Đồng
 • 5.Nhà sách E.Book
 • 6.Hiệu sách Nhã Nam
 • 7.Nhà sách Alpha Books
 • 8.Nhà sách Fahasa
 • 9.Nhà sách Hải An
 • 10.Nhà sách Hà Nội
 • 11.Đường sách Nguyễn Văn Bình
 • 12.Nhà sách Tổng Hợp
 • 13.Đường sách cũ Trần Nhân Tông
 • 14.Nhà sách TriBooks
 • 15.Nhà sách Sahabook

Thuộc bộ sách